Stephanie Bendrat (Leichtathletin)

by Ludger Heitmann

September 2020 (Bochum)